Skip to main content
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku odbyła się 21 kwietnia 2023 r. w Lublinie oraz na platformie ClickMeeting. Spotkanie zgromadziło ponad 35 osób z różnych obszarów nauk medycznych.

Konferencja skupiała się na aktualnych problemach zdrowotnych społeczeństw rozwiniętych, związanych z trybem życia oraz warunkami pracy. Wśród omawianych zagadnień znalazły się choroby sercowo-naczyniowe, otyłość, cukrzyca, nowotwory, choroby układu oddechowego oraz psychiczne.

Podczas Konferencji, eksperci z dziedziny medycyny, psychologii, a nawet nauk technicznych prezentowali wyniki swoich badań oraz omawiali kwestie dotyczące profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych i społecznych, a także wykorzystywania innowacyjnych technologii w medycynie. Wśród zaproszonych Gości byli: prof. dr hab. n. farm. Jolanta Kotlińska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), dr hab. n. med. Tomasz Kryczka (Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz prof. dr hab. inż. Monika Bronkowska (Uniwersytet Opolski).

Goście Honorowi:

prof. dr hab. inż. Monika Bronkowska, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski

Tytuł wystąpienia: Immunomodulujące właściwości witaminy D3 – wpływ na zdrowie człowieka

prof. dr hab. n. farm. Jolanta Kotlińska, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Nowe spojrzenie w badaniach przedklinicznych na patogenezę i możliwości terapeutyczne Spectrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

dr hab. n. med. Tomasz Kryczka, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tytuł wystąpienia: Wypalenie zawodowe: nowy-stary problem obecnych czasów

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. inż. Monika Bronkowska, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. n. farm. Jolanta Kotlińska, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. n. med. Tomasz Kryczka, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Mariola Bartusek, Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr Milena Wojciechowska, Katedra Nauk Społecznych i Medycznych, Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:

- Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;

- Klaster Lubelska Medycyna;

- Narodowe Centrum Profilaktyki Zdrowotnej;

- Polskie Towarzystwo Alergologiczne;

- Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Patronatem Medialnym Konferencję objęli:

- Biotechnologia.pl;

- MEDtube;

- Miesięcznik Świat Medycyny i Farmacji;

- Portal rynekzdrowia.pl.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.