Skip to main content
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku odbyła się w formie hybrydowej 8 kwietnia 2022 r.

Celem Wydarzenia była wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja na temat chorób cywilizacyjnych i społecznych. Podczas Konferencji poruszono zagadnienia dotyczące m.in. prawidłowego żywienia, nadwagi i otyłości czy pandemii COVID-19. Spotkanie rozpoczęto od wystąpień Gości Honorowych, następnie w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych swoje wyniki badań przedstawili uczestnicy Wydarzenia. Konferencja pozwoliła na stworzenie panelu dyskusyjnego, którego celem była wymiana wiedzy na temat skutecznej walki z chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

dr hab. n. farm. Marta Kruk-Słomka, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Choroba Alzheimera – przyczyny, objawy, leczenie

dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed, Prorektor ds. Dydaktycznych i Rozwoju, Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Zachowania zdrowotne pracowników medycznych w okresie pandemii SARS-CoV-2

Wiesław Motyka – Dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie; Magdalena Gierlak – Specjalista kontroli państwowej NIK

Tytuł wystąpienia: Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży – wyniki kontroli NIK

Komitet Naukowy:

  • dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed, Prorektor ds. Dydaktycznych i Rozwoju, Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka w Warszawie
  • dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska,Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr n. med. Wioleta Kowalska,Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr hab. n. farm. Marta Kruk-Słomka,Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska,Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr n. o zdr. Paulina Kaczor-Szkodny,Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Organizatorem spotkania była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.