Skip to main content
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku odbyła się 23 kwietnia 2021 roku w formie online. W Konferencji uczestniczyło ponad 55 osób.

Celem wydarzenia była integracja środowiska naukowego oraz stworzenie forum do dyskusji dla osób reprezentujących różne dziedziny nauki, takie jak m.in.: medycyna i nauki o zdrowiu, psychologia, pedagogika, ekonomia, prawo oraz ekologia. Konferencję rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych:

 • dr hab. Izabella Maria Łukasik, prof. UMCS – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Tytuł wystąpienia: Kondycja zdrowotna a współczesne mity „czasu wyrzeczenia”
 • dr n. praw. Jolanta Pacian – Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Tytuł wystąpienia: Prawne aspekty powszechnego obowiązku szczepień ochronnych dzieci
 • dr hab. n. o zdr. Anna Pacian – Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Tytuł wystąpienia: Profilaktyka współczesnych zagrożeń zdrowia

   

  Kolejnym punktem wydarzenia były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych.

  Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

  - dr hab. Izabella Maria Łukasik, prof. UMCS, Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  - dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  - prof. dr hab. n. med. Iwona Wertel, Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  - dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  - dr n. med. Iwona Bodys-Cupak, Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

  - dr n. med. Małgorzata Kozioł, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  - dr n. praw. Jolanta Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

   

  Organizatorzy:

  – Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

  Patronat Honorowy:

  • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
  • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
  • Klaster Lubelska Medycyna,
  • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
  • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

  Patronat Medialny: