Skip to main content
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI w. była zaplanowana na 3 kwietnia 2020 roku, jednak ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju została przełożona na 21 sierpnia 2020 roku. Wydarzenie odbyło się w Centrum Analityczno- Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie. W Konferencji uczestniczyło ponad 35 osób.

Konferencja odbyła się w formie stacjonarnej z możliwością uczestnictwa  zdalnego (online). Konferencję otworzył wykład plenarny prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Dzidy (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) pt. „Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca – choroby cywilizacyjne zwiększające ryzyko sercowo-naczyniowe”.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów w formie prezentacji ustnej lub posterów naukowych. Tematyka Konferencji dotyczyła wszelkich schorzeń cywilizacyjnych i społecznych, takich jak m.in. nadciśnienie, cukrzyca, osteoporoza czy alergia. Konferencja pozwoliła na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, a także przyczyniła się do współpracy specjalistów różnych dziedzin naukowych.

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Iwona Bodys-Cupak, Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
 • dr Magdalena Mizerska-Kowalska, Katedra Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. farm. Joanna Sajkowska-Kozielewicz, Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. n. med. Iwona Wertel, Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. o zdr. Kinga Zdunek, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Komitet Organizacyjny:

– Ewelina Chodźko

– Alicja Danielewska

– Kamil Maciąg

– Monika Maciąg

– Izabela Mołdoch

– Marcin Szklarczyk

– Magdalena Śliwa

– Kamila Talarek

Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Klaster Lubelska Medycyna,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

Patronat Medialny:

 • Medicus – Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej,
 • MEDtube sp. z o. o.,
 • TV Student,
 • portal internetowy e-biotechnologia.pl.