Skip to main content
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku

12 kwietnia 2019 r. w Centrum Analityczno Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku. W Konferencji uczestniczyło ponad 82 osoby z 37 różnych jednostek naukowych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele firm oraz portali internetowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr n. med. Anny Staniszewskiej (Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes – Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani) pt. „Rola medycyny pracy w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym uwarunkowanym zaburzoną gospodarką lipidową”. Gościem Honorowym Konferencji był również Tomasz Mloduchowski  przedstawiciel firmy MindMe (www.mindme.pl), który zaprezentował temat pt. „Potrzeba wprowadzania innowacji do branży medycznej – efektywność iCBT w leczeniu zaburzeń psychicznych”.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Podczas obrad odbyło się 6 sesji wystąpień ustnych oraz 1 sesja posterowa. Każdej z nich towarzyszyła rzetelna, naukowa dyskusja, która umożliwiła wymianę zdań i spostrzeżeń na dany temat. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. choroby zawodowe, nowotworowe, innowacyjne terapie oraz opisy szczególnych przypadków medycznych. Udział w Konferencji pozwolił na wymianę poglądów i doświadczeń naukowych między uczestnikami reprezentującymi różne dziedziny nauki, takie jak: medycyna i nauki o zdrowiu, psychologia, pedagogika, ekonomia, prawo oraz ekologia.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Iwona Bodys-Cupak, Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • dr Katarzyna Czubak, Katedra Psychologii Osobowości, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Anna Staniszewska, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes – Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani
 • dr hab. n. med. Iwona Wertel, Pracownia Immunologii Nowotworów, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Milena Wojciechowska, Katedra Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr n. o zdr. Kinga Zdunek, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Komitet Organizacyjny:

– Ewelina Chodźko
– Agata Chudzik
– Alicja Danielewska
– Magdalena Jaskowiak
– Joanna Jędrzejewska
– Aneta Kasprzak
– Kamil Maciąg
– Monika Maciąg
– Anna Pawłowska
– Aleksandra Surma
– Marcin Szklarczyk
– Barbara Wrzyszcz
– Martyna Zglenicka

Patronat Honorowy:

 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Patronat Medialny:

Sponsor: MindMe (www.mindme.pl).