Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku

Dnia 15 kwietnia 2016 roku w Katedrze Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku”.

Celem tego wydarzenia była integracja środowiska naukowego oraz stworzenie forum do dyskusji dla osób reprezentujących różne dziedziny nauki, takie jak: medycyna i nauki o zdrowiu, psychologia, ekonomia oraz prawo. Biorąc pod uwagę, iż choroby cywilizacyjne i społeczne wywierają piętno na każdej ze sfer życia ludzi naszym celem było stworzenie panelu dyskusyjnego mającego na celu wymianę wiedzy, czego efektem mogłaby być wspólna walka z chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi.

Konferencja została zorganizowana przy współpracy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
Śląski Uniwersytet Medyczny,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
Puls Medycyny,
MED tube,
Ter Media,
Portale Medyczne,
TVP 3 Lublin,
Medycyna Praktyczna.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
1. Prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik, UM w Lublinie,
2. Dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski,
3. Dr n. med. Anna Pacian, UM w Lublinie,
4. Dr n. med. Elżbieta Stasiak, UM w Lublinie,
5. Dr Anna Siudem, UMCS,
6. Dr n. o zdr. Kinga Zdunek, UM w Lublinie,
7. Mgr Andrzej Michoń

Jako goście honorowi swoją obecnością zaszczycili nas:
dr Anna Siudem „Zmiany cywilizacyjne jako źródło stresu współczesnego człowieka” oraz
mgr Andrzej Michoń „Żywienie, a zapobieganie chorobom cywilizacyjnym”.

I edycja Konferencji cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział ok. 70 uczestników z całej Polski. W Konferencji wzięli udział zarówno studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele firm. W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej.