Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku

W dniu 7 kwietnia 2017 r. w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL odbyło się w Inkubatorze Przedsiębiorczości – Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. W obradach wzięło około 100 uczestników z całej Polski, reprezentujących nauki medyczne.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Kulik, z Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W wykładzie pt. “Europejska strategia zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej.” przedstawiła ramy europejskiej strategii zdrowia publicznego oraz zakres wyzwań stojących przed polityką zdrowotną w dobie globalnych zagrożeń zdrowia ludności. Zaprezentowała również zadania unijnej polityki zdrowotnej, którymi jest dążenie do uzyskania wysokiego potencjału zdrowia. Powyższy cel jest realizowany dzięki procedowaniu dokumentów programowych Unii Europejskiej oraz aktywności organizacji unijnych, działających na rzecz promocji europejskiego wymiaru zdrowia publicznego.

Drugi wykład plenarny pt. “Społeczna perspektywa chorób alergicznych” wygłosiła Dr n. med. Milena Wojciechowska. W trakcie wystąpienia przedstawiła interdyscyplinarny wymiar chorób alergicznych. W swoim referacie podkreśliła jak ważne są działania specjalistów, które powinny skupiać się na profilaktyce, leczeniu, poprawie jakości życia i pomocy edukacyjnej wobec chorych oraz ich bliskich. Owa kompleksowość wymaga zaangażowania ekspertów z wielu dyscyplin naukowych, których spójne działania przyczynią się do zmniejszenia społecznych skutków chorób o podłożu alergicznym.

Po zakończeniu sesji obrad plenarnych przyszedł czas na wystąpienia uczestników. Specjaliści z 23 ośrodków naukowych z całej Polski wygłosili prawie 70 wystąpień na tematy poruszające wiele naglących problemów z dziedziny ochrony zdrowia.

Obrady, prowadzone w gronie specjalistów wielu dziedzin nauk medycznych pozwoliły na lepsze zrozumienie zagadnienia chorób cywilizacyjnych . Mamy nadzieję, że, zgodnie z intencją organizatorów, zdobyta podczas konferencji wiedza i kontakty przyczynią się do wypracowania strategii zwalczania tego kluczowego problemu naszych czasów.

Goście Honorowi

Wykład pt.: “Europejska strategia zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej.” wraz z dr hab. n. o zdr. Anną Pacian

Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Kulik – kierownik Katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jej dorobek naukowy obejmuje 279 pozycji ogłoszonych drukiem. Pani Profesor jest obecnie Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Zdrowia Publicznego. Aktywnie uczestniczy w pracach wielu komisji. Pełni funkcję członka Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego, jest członkiem zespołu do spraw opracowania Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin na lata 2016-2020 oraz zespołu do spraw opracowania Programu Zdrowia dla Miasta Lublin.
dr hab. n. o zdr. Anna Pacian adiunkt katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Kulik Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr hab. o zdr. Antoni Niedzielski Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr hab. n. o zdr. Anna Pacian Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr n. med. Milena Wojciechowska Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy
dr n. o zdr. Kinga Zdunek Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr Katarzyna Czubak Katedra Psychologii Osobowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Patronat nad Konferencją objęli:

Patronaty Honorowe:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk

Patronaty Medialne:
• biotechnologia.pl
• medtube.net
• medicalonline.pl
• konferencjemedyczne.info

Partner organizacyjny
• Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie